COVID AG
Covid-19 Odbery - Samoplatcovia

Kvalitatívny antigénový test v súvislosti s ochorením COVID-19.
Manipulačný poplatok je 5 €.

Pre objednanie požite portál korona.gov.sk

Voľné termíny
COVID PCR
Covid-19 Odbery - Samoplatcovia

PCR test založený na detekcii nukleovej kyseliny vírusu. Vyšetrenie je vysoko citlivé a špecifické. Samotný test od spracovania odobratej vzorky od pacienta až po výsledok trvá niekoľko hodín. Vyšetrenie je realizované formou výteru z hrdla a nosa (nosohltanu).
Cena vyšetrenia je 35,– €.
Výsledok testu Vám bude zaslaný elektronicky.
Odbery realizujeme v Mobilnom odberovom mieste Nemocnice Poprad, a. s., počas pracovných dní a v sobotu od 7.00 do 8.30 hod.
Pre objednanie zvoľte voľný termín.

Voľné termíny
COVID Protilátky
Covid-19 Odbery - Samoplatcovia

Kvantitatívne vyšetrenie na protilátky triedy IgG a IgM v súvislosti s ochorením COVID-19. Vyšetrujeme vzorku žilovej (venóznej) krvi (sérum).
Cena vyšetrenia je 37,– €.
Výsledok testu Vám bude zaslaný elektronicky.
Na základe pozitívneho výsledku nie je možné vydať Digitálny COVID preukaz EÚ!
Odbery realizujeme v Mobilnom odberovom mieste Nemocnice Poprad, a. s., počas pracovných dní od 7.00 do 7.30 hod.

Voľné termíny
COVID rýchly RT-PCR
Covid-19 Odbery - Samoplatcovia

PCR test založený na detekcii nukleovej kyseliny vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu v reálnom čase. Po výtere z nosa a z hrdla sa materiál laboratórne spracuje. Vyšetrenie je vysoko citlivé a špecifické.
Cena vyšetrenia je 100,– €.
Výsledok testu Vám bude zaslaný elektronicky do 2 hodín od odberu.
Odbery na rýchly RT-PCR test počas pracovných dní vykonávame každú polhodinu od 7.00 do 14.00 hod., v sobotu od 7.00 do 10.30 hod.
Pre objednanie zvoľte voľný termín.

Voľné termíny
Termíny vyšetrenia

Upozornenie - informácie o súboroch cookie

Stránka rezervačného systému používa súbory cookies iba na nevyhnutné fungovanie funkcií ohľadom bezpečného prihlásenia a klientskej zóny portálu.