Registrácia nového príjimateľa zdravotnej starostlivosti

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Štát
Mesto
Ulica
PSČ
Telefónne číslo
Email
Heslo (min. 6 znakov)
Heslo - overenie

Tel. číslo musí byť mobilné číslo SK v tvare +42190xxxxxxx alebo 090xxxxxxx, alebo CZ v tvare +420… inak nebudú zasielané sms notifikácie.

Rodné číslo
i

Rodné číslo pre cudzincov (osoby bez rodného čísla) vyplňte ako RRMMDD9999, kde RRMMDD je dátum narodenia.
MM - Mesiac narodenia v prípade že sa jedná o mužské pohlavie; V prípade, že sa jedná o ženské pohlavie, mesiac narodenia zväčšený o 50. (tj. žena-cudzinka narodená v jedenástom mesiaci bude mať MM 61)

Rodné číslo je určené iba na overenie klienta, nikde sa neukladá.